Firma GEO-WROWIERT Grzegorz Czarnołęcki

Jako firma GEO-WROWIERT wykonuję roboty takie jak:

Odwodnienie wykopu pod fundamenty biurowców, domów, basenów, pod słupy wysokiego napięcia w trudnym terenie.
Odwodnienia liniowe pod zakładana kanalizację, rurociągi
Odwodnienia terenu pod osadzanie separatorów
Wykonanie studni głębinowych wraz z obudową i instalacją dla firm oraz prywatnych użytkowników
Wymiana pomp głębinowych, oraz instalacji pompowych dla przedsiębiorstw prywatnych i inwestorów
Czyszczenie, renowacja studni głębinowych, dekolmatyzacja studni
Wykonanie głowic studni na zamówienie
Wymiana głowic studziennych pod wymiar, uszczelnianie instalacji
Kompleksowe naprawy, udrażnianie instalacji pompowych.
Wymiana rurociągów przesyłowych oraz tłocznych wody.

Współpracuję z firmami wiertniczymi, geologami, geologami posiadajacymi uprawnienia do
projektowania odwodnień, studni głębinowych.
Wykonujemy dokumentacje powykonawcze, operaty wodnoprawne, projekty studni głębinowych.
Posiadam sprzęt potrzebny do prowadzenia prac odwodnieniowych. Jesteśmy firmy całkowicie samowystarczalną.
Współpracuję z firmą GOLLWITZER POLSKA, która zajmuje się zabezpieczeniem wykopów wszystkimi sposobami stosowanymi na rynku.

Wynajmujemy sprzęt potrzebny do wykonywania robót odwodnieniowych.